Print

回訪「愛心獎」創辦人林添茂主席

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A328

2024年6月6日慈恩基金會簡耀光會長帶領慈恩幾位義工、永不放棄同學會麥潤壽主席,一行8人,前往拜訪港澳台灣慈善基金會創辦人、愛心獎獎項創辦人林添茂先生。。。

 

觀看全文

 

慈恩 Facebook

Grace Charity Facebook

會務及財務概覽

慈恩基金會最新會務及財務資訊

2022/23年度財務概覽

2022/23年度核數師報告

2022/23年度周年報告

2015 尖東籌款核數報告

 

2015 尖東籌款核數報告