Print

韶關衛健大使的今天

                                                                                                                                                                      A276

2010年香港慈恩基金會「水滴智源基金」在「香港教育學院畢業同學會」協助、引薦下,支助了韶關大學心理系的志願者成立「衛健大使」。。。

觀看全文