Print

回訪貴州省永康小學古天樂第60教學樓

                                                                                                                                                                A267

 

20188月中,本會義工 吳德昌先生 在往荔波縣永康衛生院驗收途中,回訪永康小學古天樂第60教學樓。。。

 

觀看全文

 

慈恩 Facebook

Grace Charity Facebook

會務及財務概覽

慈恩基金會最新會務及財務資訊

2022/23年度財務概覽

2022/23年度核數師報告

2022/23年度周年報告

2015 尖東籌款核數報告

 

2015 尖東籌款核數報告