Print

山區老人補助金

Posted in 我們的工作

                                                                                                               A218

 

捐助金額: 每位 ¥1,000 / $1,200

捐助對象:

1. 內地山區獨居長者

2. 殘障老人或無自理能力的長者 

過去十多年,慈恩義工到山區援建、助學的同時,也進行扶貧工作。我們的義工會親赴貴州、雲南、甘肅、青海等省份的邊遠地區,進行家訪和探訪老人,給長者發放補助金,及送贈禦寒衣物、護膚膏、藥油、糧油用品等等。我們送贈的生活補助金包裹,雖然只是杯水車薪,但我們希望這份來自遠方的無私的關愛,能夠傳達人世間最珍貴的互助互愛精神。